Historické betlémy v centru Brna

Datum akce: 
Oblast: 
Zaměření : 
Již proběhlo: 
minulost
Zobrazení: 
tydtyd
Okružní výlet za městskými betlémy mohou o Vánocích podniknout návštěvníci moravské metropole. Prohlédnout si mohou desítku historických betlémů. Děti i dospělé určitě zaujme největší betlém v minoritském kostele svatých Janů. Má téměř 20 metrů dlouhý podstavec a figury z lipového dřeva jsou až jeden metr vysoké.

Velké bannery s vánoční kometou na chrámech v moravské metropoli budou již po šesté všechny zájemce upozorňovat, že v kostele je možné po celé vánoční období zhlédnout zajímavý historický betlém.
Tato akce v Brně proběhla poprvé v roce 2007 a od té doby je každoročně návštěvníkům nabízena prohlídka betlémů nejen v centru města, ale nově také v dalších brněnských kostelech.

Kde najdete nejzajímavější historické betlémy v centru Brna:

  • Betlém v katedrále sv. Petra a Pavla (pochází z 50. let 20. století)
  • Betlém v kapucínském kostele Nalezení sv. Kříže (umělecky velmi zajímavý vyřezávaný beltém)
  • Betlém v minoritském kostele sv. Janů (největší brněnský betlém, dlouhý je téměř 20 metrů, zahrnuje také výjevy navštívení, obřezání, obětování a útěk do Egyta)
  • Betlém v kostele sv. Jakuba (betlém pochází z první poloviny 20. století)
  • Betlém v kostele sv. Tomáše (dřevěný vyřezávaný betlém z 50. let 20. století)
  • Betlém v kostele sv. Michala (betlém pochází z roku 1905 s asi 30 soškami)
  • Betlém v kostele sv. Maří Magdalény (betlém s největšími dřevěnými postavami v Brně)
  • Betlém v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie (pochází z konce 40. let 20. století)

TIP Prostějovského kompasu: Spojte výlet za brněnskými betlémy s návštěvou některé z intarkativních výstav, které také doporučujeme. Například interaktivní výstava o lidském tělě končí 31. 12. 2013.

 

Fotogalerie: 
Termín akce: