Technická herna pro malé i velké

Datum akce: 
Oblast: 
Již proběhlo: 
aktualni
Zobrazení: 
tydtyd
V Brně máte jedinečnou možnost zažít s dětmi neobvyklé dobrodružství. V Technickém muzeu můžete totiž navštívit experimentárium, které se zásadně liší od běžných muzejních expozic, kde nápisy „Nedotýkejte se vystavených předmětů“ nedovolují bližší kontakt s exponátem. V herně je naopak hlavní zásadou: dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte!

Technická herna návštěvníkovi umožňuje seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Hlavní důraz je kladen na interaktivní činnost návštěvníka s fyzikálním, případně technickým experimentem, spočívající v tom, že může s jednotlivými pokusnými modely volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci.
V herně je zastoupena řada pokusů a funkčních modelů z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetizmu. Pokusná pracoviště nejsou stálá. Většina zařízení je postupně obměňována a doplňována novými experimenty. Ke každému pokusu jsou připojeny v písemné formě návody k obsluze a vysvětlení fyzikálního jevu.
Pokud Vás pokusy v Technické herně zaujmou, můžete si na pokladně muzea zakoupit brožurku Technická herna do kapsy a pokračovat v objevování nových poznatků doma.

TIP Prostějovského kompasu: spojte návštěvu výstavy s prohlídkou expozic Technického muzea nebo navštivte výstavu o legendární stavebnici Merkur (výstava probíhá do 9. 2.)

Stálé expozice: Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana, Parní motory, Historická stereovize, Nožířství, Kovolitectví, Železářství, Salon mechanické hudby, Od tamtamů k internetu, Letecká historie a plastikové modelářství, Ulička řemesel, Kultura nevidomých, Čas nad námi a kolem nás.

Kontakt:
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
612 00 Brno
GPS: 49,234400 16,583540
tel.: 541 421 411

Otevírací doba: úterý - neděle: 9.00 - 17.00 hod.

Vstupné: plné 100 Kč; snížené 50 Kč; rodinné: 1 dospělý + 2 děti 150,- Kč; 1 dospělý + 3 děti 200,- Kč;
2 dospělí + 1 dítě 200,- Kč; 2 dospělí + 2 děti 225,- Kč; 2 dospělí + 3 děti 260,- Kč
Časová náročnost: 1,5 hodiny

Fotogalerie: 
Termín akce: